onsdag 13 juni 2012

Be Different, av John Elder Robison

Det var med stor behållning jag läste John Elder Robisons memoarer Look Me In The Eye – My Life With Asperger’s och det var en självklarhet att fortsätta med Be Different. Även här använder Robison exempel från sitt eget liv, både från de väldigt förvirrande ungdomsåren samt från tiden efter aspergerdiagnosen, men det är mer en handbok än den första boken var. En hjälp för alla som kommer i kontakt med personer med asperger, såsom föräldrar, lärare, vårdpersonal men inte minst för de som själva har diagnosen. Jag tycker mycket om hur han skapar egna regler och ord, att han vid behov frångår psykiatrins stelhet. Till exempel så gillar han inte ordet ”neurotypical” (neurotypisk, NT, en benämning på människor som inte har någon diagnos på autismspektrat) då han tycker det låter som något ur en science fictionfilm och ändrar därför det raskt till ”nypical”. Lika självsäkert går han emot somliga psykologers idéer om vad Asperger är, meddelar att han och alla andra med diagnos faktiskt vet bättre då de lever med detta varje sekund av varje dag.

Kapitlen heter bland annat: Rituals, Manners and Quirks – Emotions (med den fantastiska underrubriken: What Is Love?) – Getting Along With Others – Finding Your Gifts. Somligt är faktiskt rent ut sagt jobbigt att få svart på vitt. Att upprepat läsa just hur stor den ickeverbala delen av en konversation är när man vet att man har problem med just det är plågsamt, även om man hört det tidigare. Men samtidigt så är det jätteviktig information och jag tror att många nydiagnostiserade vuxna kommer ha stor behållning av den här boken. Den ger handfasta råd, har ett jättefint språk och är många gånger väldigt rolig. Jag har haft många fantasidiskussioner i mitt huvud med John Elder Robison under läsningens gång.

Jag ska inte tråka ut er med detaljerade recensioner av alla böcker om Asperger jag läser, men nu ska jag fortsätta med Temple Grandin. Jag älskade filmen om henne med en fantastisk Claire Danes i huvudrollen. Se en trailer här. Hennes arbete med boskap är otroligt, som djurvän kan man inte annat än beundra henne.

2 kommentarer: